Zero

Zero is een Amsterdams kunstenaarscollectief dat via visuele media inzoomt op het stedelijk landschap en zijn bewoners.

Zero is opgericht in 1996. Jaarlijks ontwikkelen de uitvoerend kunstenaars multidisciplinaire kunstprojecten in samenwerkingsverband met andere kunstenaars en in contact met sociaal cultureel maatschappelijke instanties. De onderwerpen of uitgangspunten voor artistiek onderzoek zijn actueel, spiritueel, poëtisch en maatschappelijk.

De voornaamste onderzoeksgebieden zijn de stad en zijn inwoners en de hedendaagse sociaal culturele fenomenen die horen bij het grootstedelijk (over)leven, thema’s als fysieke afzondering, sociale en spirituele identiteitsontwikkeling, ruimtelijke annexaties en ecologisch engagement.

Vaste Zerokunstenaars nodigen regelmatig gastkunstenaars uit voor tijdelijke samenwerkingen en advies, of worden uitgenodigd door anderen. De vaste kunstenaars zijn verder actief in projecten van derden, het educatieve terrein of in loondienst in de culturele [creatieve] sector.

Als initiator van Zero is Emily Kocken van begin af aan de drijvende kracht achter alle projecten. Vanaf Tracing the Mother Key (2010) werkt zij vooral uit eigen naam. Zij wordt daarvoor gerepresenteerd door C&H art space (vanaf 2010) en Uitgeverij Querido (2013). In 2014 startte zij een samenwerking met onder andere Het Veem Theater die weer onder de naam Zero zal vallen.

Zero werd ondermeer ondersteund door het Amsterdams Fonds voor de Kunst, VSB Fonds, Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, Stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid, Prins Bernard Cultuurfonds, Provincie Noord-Holland, Thuiskopiefonds, Stadsdeel Amsterdam Oud-West, particuliere donaties.

Jaarverslagen

Download ons jaarverslag van 2013 pdf / 0,8MB
Download ons jaarverslag van 2008 pdf / 2,3MB
Download ons jaarverslag van 2007 pdf / 2,3MB
Download ons jaarverslag van 2006 pdf / 4,3MB
Download ons jaarverslag van 2005 pdf / 3MB

Tijdlijn

2013 The Maiden Element
2010 Handmodelling
2010 Tracing the Mother Key
2009 The Breadman Project
2008 opening (moe)
2007 vertoning Oorlogswaan op Cinema at Home en NOFF
2006 installatie Holes (fotografie + video)
2005 opname Spuw in Filmbank
2004 selectie van de korte film Spuw voor het Nederlands Film Festival
2004 fotografie/videoinstallatie Spertijd
2004 groepsexpositie Verloren Land, Boterhal, Hoorn
2003 deelname Vivipara (super 8 festival)
2002 korte film O.S. (Off Screen)
2001-2002 fotografieproject Roll Over
1999 16mm filmproject De Auditie van de Roos
1996-1997 multidisciplinair lokatietheaterproject Het Gebed
1996 oprichting