50 boeken

Vers van de drukker: vijftig exemplaren van een boek wat zero maakte ter afsluiting van de eerste fase van (moe) in amsterdam zuidoost. Het boek bevat een selectie van foto’s en videostills uit de installatie. Voor wie nog wil nagenieten, en voor wie het niet heeft kunnen zien en alsnog iets tastbaars wil.

Fresh from the printer: fifty copies of a book which zero made in conclusion to the first phase of (moe) in amsterdam zuidoost. The book contains a selection of photographs and video stills from the installation.
For those who still want to enjoy, and for those who have not been able to come and yet want something tangible.


Wilt u een exemplaar ontvangen?
Stort dan € 20,- op girorekening 761 25 88
t.n.v. Stichting Zero Amsterdam, o.v.v.
‘boek (moe)’, uw naam en uw adres.
Voor € 30,- of meer ontvangt u het boek
en noteren we u als donateur.
De opbrengsten gebruiken we voor
de ontwikkeling van nieuwe zeroprojecten.

Order your copy by depositing
€ 20, – in giro account no. 761 25 88
c/o Stichting Zero Amsterdam,
mentioning ‘book (moe)’, your name and
your address.
For € 30,- or more you will receive the book
and we will list you as a sponsor.
The returns are used for the development
of new zero projects.

formaat size: 148 x 190 mm
gedrukt op printed on Reviva 140 gr. papier paper
40 pagina’s pages
ISBN 978-90-79572-01-4