duizend boterhammen op de dam

English

12 juni, 07:30

breadman boterhammen jack liberties Foto Jack Liberties

Broodcirkels leggen voor de duiven, in stijl met Het Breadman Project, kunstzinnig ecologisch veldonderzoek waar Emily Kocken afgelopen winter aan werkte. Ze bakte zeven maal een menshoge broodpop, en plaatste deze op diverse plekken in de Bijlmer. Het Breadman Project had echter een voorloper: Bread. Hier legde de maker boterhammen in cirkels rondom een lichtbron [tv of lichtbak]. Ook maakte zij versies van Bread buiten, in de vorm van een menselijk silhouet.

De dam performance is een ritueel waaraan Breadman vrienden meewerken, i.s.m. Jack Liberties, een creatief PR bureau uit Amstelveen.

download het persbericht (PDF) →

Meer info 06 36 13 57 74 en [email protected]

a thousand bread slices on dam square

June 12, 7:30

Laying out bread slices for the pigeons, in the style of The Breadman Project: artistic field research which Emily Kocken worked on last winter. She baked a human sized bread doll seven times and placed them in different locations in the Bijlmer. The Breadman Project had a predecessor: Bread. Here the maker placed slices of bread around a light source [tv or light box]. She also made versions of Bread outside, in the shape of a human silhouette.
The Dam performance is a ritual several Breadman friends participate in, in cooperation with Jack Liberties, a creative PR agency from Amstelveen.

More info 06 36 13 5775 and [email protected]

1 reactie op ‘duizend boterhammen op de dam’

  1. Hans Mooren schreef:

    op mijn blog een paar fotos en een klein flimpje.