Wie helpt Breadman aan bakoven of geld voor glazen kist?

breadman

Na een jaar vooronderzoek start Emily Kocken in januari 2009 officieel met het Breadman project in de Bijlmer: een onderzoek in fotografie, video, tekst en tekeningen naar de relatie tussen brood, vogels en de mens.

Tien keer zet zij een manshoge zelfgebakken broodpop neer in een woonwijk.
Zal Breadman tot op de laatste kruimel worden opgegeten?

In het Breadman project worden ecologische vragen gesteld. Een nieuw ecosprookje geschreven, gebaseerd op bekende sprookjes waarin kruim en honger een rol spelen: Hans en Grietje. Of klein zijn en groei: Alice in Wonderland.

Tijdens de eetperformances mogen mensen kijken. De pop zal op zaterdag worden gebakken, en op zondag direct na zonsopgang ritueel via een kar vervoerd en geplaatst.

Het project wordt deels ondersteund door het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Er is meer geld nodig, ondermeer voor de bouw van een glazen kist waar een laatste exemplaar van Breadman in tentoongesteld kan worden. Ook is een aantal broodovens nodig om Breadman in delen te kunnen bakken. Voor een aantal posten worden sponsors gezocht. Samenwerking met kleine lokale bedrijven is het doel. Wij zijn ons ervan bewust dat zij vaak zelf weinig middelen hebben.

Vrijwilligers zijn welkom voor sponsorwerving en PR. U kunt een afspraak met de kunstenaar maken voor atelierbezoek. Ook kunt u een projectbeschrijving opvragen, plus beeldmateriaal. Een persbericht is vanaf eind december beschikbaar.
Aanmelden of informeren kan per mail via [email protected] of bel 06 36 13 57 74.

Het Breadman Project is een Zero productie. Uitvoerend kunstenaars voor 2008/2009 zijn: Anita Kooij, Saskia de Brauw en Emily Kocken.

Als u Breadman wilt ondersteunen kunt u uw bijdrage overmaken op giro 761 25 88 t.n.v. Zero, Leiduinstraat 36 II, Amsterdam o.v.v. ‘donatie Breadman’.

Jaarverslag 2007 (pdf / 2,3MB)
Jaarverslag 2006 (pdf / 4,3MB)